• Безпека на атп реферат

   

  Головна сторінка » Безпека життєдіяльності Безпека праці під час технічного обслуговування й ремонту автомобілів (реферат) • Технічне обслуговування й ремонт автомобілів виконують у призначених для цього місцях (на постах). На робочих місцях мають забезпечуватися безпечні умови для проведення робіт; обладнання, інструмент та прилади мають відповідати характеру виконуваної ро­боти й унеможливлювати травматизм. • У разі примусового переміщання автомобілів з поста на пост потокової лінії передбачають світлову або звукову сигналізацію. Піс­ля сигналу про початок пересування конвеєра робітники повинні поки­нути робочі місця, вийти з оглядової ями й відійти від конвеєра. Для екстренного зупинення конвеєра на кожному посту є кнопки «Стоп». • Електричне обладнання діагностичного стенда з біговими ба­рабанами (пульт керування, апаратні шафи, блоки барабанів тощо) має бути надійно заземлене. • Наприкінці зміни слід вимкнути рубильник стенда, закрити крани паливних баків, перекрити вентиль подачі стисненого повітря. • Під час роботи під перекинутою кабіною автомобіля положен­ня обмежувача треба зафіксувати защіпкою, в разі опускання кабіни - надійно закрити запірний механізм і правильно встановити запо­біжний крюк у пазу опорної балки. • Пуск двигуна треба здійснювати стартером, як виняток - пус­ковою рукояткою. Аби уникнути травмування кисті, рукоятку слід брати так, щоб всі пальці правої руки розташовувалися по один бік руч­ки. Повертати колінчастий вал треба тільки знизу вгору, довкола - забороняється. В Пускати газовий двигун, якщо є витікання газу, не допускається. • Регулювальні роботи з двигуном, що працює, слід виконувати на спеціальному посту з місцевою вентиляцією для видаляння від­працьованих газів. • Забороняється підтягувати деталі газобалонного обладнання ав­томобіля й виконувати інший ремонт, якщо у вузлах і трубопроводах є газ під тиском. • У приміщеннях для ТО й ремонту автомобілів забороняється за­лишати порожню тару з паливом та мастильними матеріалами. Роз­лите паливо або оливу слід негайно прибрати, використовуючи пісок чи тирсу. Після завершення роботи всі використані ганчірки слід скласти у спеціальну тару. • Технічне обслуговування й ремонт приладів системи живлен­ня, знятих з автомобіля, виконують у цеху (на дільниці). Біля ванни , для миття деталей системи живлення, біля верстаків для розбиран-ня-складання, перевірки й регулювання приладів, а також біля то­карного верстата мають бути вентиляційні відсмоктування. • Роботи, пов'язані із зачищанням деталей перед паянням та лу­дінням, виконують на робочих місцях, обладнаних місцевою венти­ляцією. Паливні баки й тару з-під пальних сумішей перед ремонтом треба промити гарячою водою, пропарити гострою парою, промити каустичною содою та просушити гарячим повітрям. Перед паянням і заварюванням слід відкрити пробки. • Займання треба гасити за допомогою вогнегасників, піском або струменем розпиленої води. Балони з газом слід поливати холод­ною водою, щоб запобігти підвищенню тиску в них. • Роботи з акумуляторними батареями треба виконувати в ізо­льованих приміщеннях із дотриманням вимог безпеки, викладених нижче. • Усі особи, які причетні до роботи з акумуляторними батарея­ми, повинні пройти спеціальний інструктаж з техніки безпеки. • Уразі потрапляння електроліту або кислоти на шкіру необхідно негайно змити їх водою, 10 %-м розчином соди чи нашатирного спирту. • Закінчивши роботу з акумуляторами, перед уживанням їжі тре­ба прополоскати рот і старанно вимити руки гарячою водою з милом. Заходити в їдальню в спецодязі забороняється. Щоденно вранці, після завершення роботи та ввечері необхідно чистити зуби. • На робочих місцях мають бути аптечки з йодом, ватою, марлею та 10 %-м розчинами соди й нашатирного спирту. • Питну воду слід зберігати у шафі в закритій місткості. • У робочих приміщеннях забороняється палити, а також зберіга­ти продукти харчування. • Після закінчення кожної зміни треба робити вологе прибиран­ня підлог, столів, верстаків та інструментів. • При акумуляторному цеху мають бути обладнані роздягальня та вмивальня з шафами для зберігання домашнього одягу й окремо - спецодягу. • Забороняється транспортувати акумуляторні батареї вручну (незалежно від кількості їх). • В акумуляторних та зарядних приміщеннях мають бути вікна, що відчиняються. • Підлога робочого приміщення (акумуляторного цеху), де ре­монтуються акумулятори, має бути цегляною або бетонною, несли-зькою й без вибоїн. • Покриття стелажів, стін і підлоги має бути кислототривким, а поверхня стін, крім того, - гладенькою по висоті не менше ніж 1,75 м. • Поверхня робочих столів, на яких розбирають і складають аку­муляторні батареї, має бути рівною, без щілин і тріщин, а покриття - стійким проти сірчаної кислоти. • Свинцевий порошок, глет і сурик для акумуляторних майсте­рень треба доставляти в металевій, герметичне закритій тарі й збері­гати в окремому приміщенні. • Непридатні пластини, свинець та його відходи треба зберігати в окремому ящику, що закривається. • В акумуляторному цеху обов'язково має бути водопровід, щоб у разі потрапляння кислоти на шкіру робітника її можна було б зми­ти. • Електропроводка в акумуляторній майстерні має бути герме­тичною й виконуватися в металевих трубах, покритих асфальтовим лаком. Освітлення акумуляторного цеху й зарядного приміщення, а також зарядна установка мають бути вибухобезпечного виконання. В зарядному приміщенні не можна встановлювати генератори й від­криті електродвигуни. Воно має бути обладнане припливно-витяж­ною вентиляцією для видаляння шкідливих газів, що виділяються під час заряджання акумуляторів. У приміщенні категорично заборо­няється палити й користуватися відкритим вогнем, оскільки водень, який виділяється під час заряджання акумуляторів, сполучаючися з ки­снем повітря, утворює гримучий газ, що легко вибухає. • Тріщини в мастиці акумуляторних баків треба згладжувати ме­талевим предметом. Не допускається розплавляти мастику на діючій батареї полум'ям паяльної лампи, оскільки гази, що містяться в акуму­ляторі, можуть вибухнути. • Електроліт слід приготовляти вливанням тонкої струминки кислоти в дистильовану воду. Не можна вливати воду в сірчану кисло­ту, оскільки розчинення кислоти у воді супроводжується розбризкуван­ням, що може спричинити тяжкі опіки. Забороняється приготовляти електроліт у скляній нетермостійкій посудині, оскільки вона може лус­нути від теплоти, яка виділяється в процесі розчинення сірчаної кисло­ти. Зберігати кислоту й електроліт допускається тільки в спеціально відведеному приміщенні, підлога та стіни якого мають кислототрив­ке покриття. • У приміщенні для заряджання акумуляторних батарей не мож­на виконувати інші роботи (розбирання, складання, ремонт). Темпе­ратура в цьому приміщенні має бути не нижчою ніж +10 °С. • У зарядному приміщенні мають бути вмивальники, бочки з 10 %-м розчином питної соди, а також протипожежні засоби (вогне­гасники, вода, пісок, лопати тощо). • Одночасне заряджання понад десяти акумуляторних батарей має відбуватися в ізольованих приміщеннях зі стелажами. • Одночасне заряджання менше ніж десяти акумуляторних бата­рей можна виконувати в приміщеннях ремонтних цехів, але акуму­ляторні батареї обов'язково треба встановлювати у витяжній шафі. Будова шаф має внеможливлювати просочування водню в примі­щення. • Під час заряджання акумуляторних батарей не можна користу­ватися навантажувальною вилкою. • З'єднувати акумуляторні батареї, що заряджаються, треба за допомогою освинцьованих затискачів, які щільно прилягають і ви­ключають можливість іскріння. Забороняється з'єднувати акумуля­торні батареї дротом. Зварювальні, бляшано-кузовні, фарбувальні роботи слід виконувати в окремих ізольованих приміщеннях, облад­наних припливно-витяжною вентиляцією. • Демонтаж і монтаж шин автомобілів слід здійснювати на спе­ціально відведених місцях (постах). Перед демонтажем шини потріб­но випустити повітря з камери. Під час накачування необхідно сте­жити за показами манометра, не допускаючи підвищення тиску по­вітря в шині понад установлену норму. • Миття автомобілів, агрегатів і деталей здійснюють на мийній дільниці, підлога якої має вологостійке покриття та уклон для сті­кання рідини. Дільницю обладнують припливно-витяжною вентиля­цією, а мийні ванни - витяжними зонтами. Перед приготуванням і використанням мийних розчинів слід надягти гумові фартух, чоботи, рукавички, а також захисні окуляри. Пожежна безпека. Пожежі на автопідприємствах можуть виник­нути з таких причин: • порушення правил використання відкритого вогню, електрич­ної енергії; • виконання зварювальних робіт у приміщеннях і на територіях, захаращених пальними матеріалами; • використання непідготовленої техніки в пожежонебезпечних місцях; • експлуатація несправних систем опалення, електродвигунів електронагрівальних приладів; • порушення норм зберігання пожежонебезпечних несумісних матеріалів, вибухонебезпечних речовин. До організаційних протипожежних заходів належать: • розроблення правил та інструкцій з протипожежної безпеки- • організація вивчення цих правил та інструкцій; ' • визначення терміну, місця й порядку проведення протипо­жежного інструктажу; • організація належного протипожежного нагляду за об'єктами. За здійснення всіх протипожежних заходів на АТП відповідає особа з числа керівного складу. Кожне автопідприємство повинне мати первинні засоби пожежо­гасіння, до яких належать: 4- внутрішні крани з пожежними рукавами й стволами; • вогнегасники пінні, вуглекислотні, порошкові; + ящики й бочки з піском, водою; • покривала азбестові, повстяно-азбестові, брезентові; • ручний пожежний інструмент (гаки, ломи, сокири, пожежні відра тощо). Правила застосування пожежного інструменту й вогнегасників вивчають на вступному та наступних (на робочому місці) інструкта­жах. • Усі проходи, проїзди й територію не можна захаращувати. Кількість автомобілів на стоянці має не перевищувати допустимої. • На території стоянки автомобілів забороняється: викону­вати будь-які роботи із застосуванням відкритого вогню; заряджати акумуляторні батареї; палити; зберігати використаний обтирний ма­теріал. Ш Розлите паливо або оливу треба негайно прибрати. • Водій повинен стежити за справністю електрообладнання й пересвідчуватися, що не підтікає паливо. • У разі спалахування автомобіля треба негайно видалити його із зони стоянки й вжити заходів для гасіння пожежі. • Якщо виникла пожежа, слід викликати пожежну команду. Реферат на тему: Безпека праці під час технічного обслуговування й ремонту автомобілів (реферат) Схожі реферати


 • Commentaires

  Aucun commentaire pour le moment

  Suivre le flux RSS des commentaires


  Ajouter un commentaire

  Nom / Pseudo :

  E-mail (facultatif) :

  Site Web (facultatif) :

  Commentaire :